Escola d'Administració Pública de Catalunya

Aprofundim en el procediment administratiu i en el funcionament de les administracions públiques

Les oficines d'assistència en matèria de registres

Nombre de lectures: 0

1. Administració electrònica sí, però també atenció personal

Amb la decidida intenció d'implantar definitivament l'Administració electrònica, la Llei 39/2015 estableix que cada administració ha de disposar d'un registre electrònic general, en substitució del Registre general que establia la Llei 30/1992 sense exigir que fos electrònic …

per llegir-ne més

El règim dels òrgans col·legiats en la Llei 40/2015 (II)

Nombre de lectures: 0

4.3 Convocatòries i sessions dels òrgans col·legiats

L'article 17 de la Llei 40/2015 regula el funcionament dels òrgans col·legiats, el qual reprodueix les regles clàssiques que contenia anteriorment l'article 26 de la Llei 30/1992 i, a més a més, inclou com a novetat …

per llegir-ne més

El règim dels òrgans col·legiats en la Llei 40/2015. L'actuació administrativa electrònica o a distància dels òrgans col·legiats (III)

Nombre de lectures: 0

1. Introducció: trets bàsics

Un dels avantatges de la tramitació electrònica o a distància, com indica el mateix concepte, és la possibilitat d'actuar sense la necessària presència física de la persona, salvaguardant totes les garanties procedimentals necessàries, que garanteixen la plena validesa jurídica de l'actuació administrativa concreta.

Aquesta …

per llegir-ne més

El règim dels òrgans col·legiats en la Llei 40/2015, d'1 d'octubre (I)

Nombre de lectures: 0

1. Plantejament de la qüestió

Així com el funcionament i la formació de la voluntat dels òrgans unipersonals no presenta cap problema des del punt de vista de l’operativa en tant que són conseqüència de l’activitat de la persona titular (la voluntat de l’òrgan unipersonal és la …

per llegir-ne més

La responsabilitat de l'Estat legislador en la Llei 40/2015

Nombre de lectures: 0

1. Antecedents legals i jurisprudencials

La Llei 30/1992 va introduir, dintre de la regulació de la responsabilitat patrimonial de les administracions públiques, la responsabilitat de l'Estat legislador. No obstant això, aquesta regulació era molt limitada, ja que l'article 139.3 de la Llei 30/1992 tan sols …

per llegir-ne més

L'ampliació de terminis en la Llei 39/2015

Nombre de lectures: 0

1. Plantejament

Tot i que els terminis establerts legalment obliguen les autoritats i el personal al servei de les administracions públiques competents per tramitar els assumptes i també les persones interessades (art. 29), les diferents lleis sobre procediment administratiu han establert la possibilitat d'ampliar-los perquè en determinats casos el …

per llegir-ne més

El còmput de terminis en les notificacions electròniques i altres qüestions relacionades

Nombre de lectures: 0

1. Introducció

La notificació dels actes administratius és un requisit necessari perquè aquests despleguin la seva eficàcia. Aquesta disposició no representa cap novetat en relació amb el règim anterior a la Llei 39/2015, i és recollida a l'article 39, apartats 1 i 2, amb la redacció següent:

"1 …

per llegir-ne més

Els efectes de la no emissió dels informes en termini

Nombre de lectures: 0

Els informes són probablement els actes d'instrucció més habituals en el procediment administratiu, i, des d'aquesta perspectiva, aporten una part molt significativa de la informació que necessita l'òrgan encarregat de dictar la resolució per exercir la seva funció. Els informes són el vehicle mitjançant el qual es …

per llegir-ne més

El procediment de responsabilitat patrimonial de les administracions públiques: un procediment especial en el marc de la Llei 39/2015

Nombre de lectures: 0

1. Introducció

La reforma de la Llei 39/2015 ha comportat un canvi fonamental en la sistemàtica que tradicionalment havia caracteritzat el dret administratiu. En aquest sentit, el legislador, tal com hem comentat en altres ocasions, desdobla els aspectes de procediment -recollits fonamentalment a la Llei 39/2015- dels aspectes …

per llegir-ne més

Els principis de la responsabilitat patrimonial de les administracions públiques en el marc de la Llei 40/2015

Nombre de lectures: 0

1. Introducció

En un apunt anterior vam tractar la responsabilitat patrimonial de les administracions públiques des del punt de vista procedimental, analitzant les singularitats que, en el marc del procediment general, eren recollides a la Llei 39/2015.

Ja vam avançar que dedicaríem un proper apunt a la regulació que …

per llegir-ne més

Torna a dalt d'aquesta pàgina