turisme

Aprofundim en el procediment administratiu i en el funcionament de les administracions públiques

La Sentència 112/2018, de 17 d’octubre del Tribunal Constitucional: L’Anàlisi del sistema objectiu, o no, de la Responsabilitat Patrimonial pel funcionament dels serveis públics

Nombre de lectures: 0

El passat 17 d’octubre, el Tribunal Constitucional va pronunciar la Sentencia 112/2018 (BOE 20.11.18, núm.280). La sentència és conseqüència de la qüestió d’inconstitucionalitat núm.95-2018, promoguda pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 1 de Logronyo. La qüestió plantejada ho fou en relació amb l …

per llegir-ne més

Els anomenats "programes de clemència" en el procediment sancionador (art. 62.4 de la Llei 39/2015)

Nombre de lectures: 0

1. Antecedents

Els programes de clemència van néixer en l'àmbit de la protecció de la competència i de la lluita contra els càrtels. S'originen en la política de clemència corporativa dels Estats Units, establerta el 1978 com a eina de la política antimonopoli per la qual s'atorgava …

per llegir-ne més

Darreres novetats jurisprudencials en matèria de procediment administratiu: una visió pràctica

Nombre de lectures: 0

Iniciem amb aquest apunt la publicació periòdica d’una selecció d’algunes de les darreres sentències de la Sala Tercera del Tribunal Suprem (TS), publicades al cercador de jurisprudència del Poder Judicial CENDOJ, que ja sigui per la temàtica sectorial que tracten, o bé perquè aborden aspectes propis del procediment …

per llegir-ne més

Persona denunciant i denúncia en la Llei 39/2015

Nombre de lectures: 0

1. Antecedents: la regulació insuficient de la denúncia

La legislació precedent sobre procediment administratiu comú ha dedicat molt poca atenció a la denúncia. Tant la Llei de 17 de juliol de 1958 com la Llei 30/1992 es refereixen a la denúncia com una de les causes que poden donar …

per llegir-ne més

La nova entrada en vigor de la Llei 39/2015

Nombre de lectures: 0

El 4 de setembre es va publicar al BOE el Reial decret llei 11/2018, de 31 d’agost, que modifica la Llei 39/2015, pel que fa a la disposició final setena, que regula l'entrada en vigor de la norma. Aquest canvi normatiu posposa fins al 2 d …

per llegir-ne més

La nova regulació de la prescripció en el dret administratiu sancionador

Nombre de lectures: 0

1. L’extinció de la responsabilitat derivada de les infraccions i les sancions administratives per prescripció

Així com en matèria tributària hi ha dos preceptes que regulen amb caràcter general l’extinció de la responsabilitat derivada de les infraccions i sancions tributàries (articles 189 i 190 de la Llei 58 …

per llegir-ne més

Dues sentències recents del Tribunal Constitucional sobre la Llei 39/2015

Nombre de lectures: 0

El Govern de la Generalitat de Catalunya i el Govern de Canàries van presentar sengles recursos d'inconstitucionalitat davant el Tribunal Constitucional contra determinats preceptes de la Llei 39/2015, que van ser admesos a tràmit, respectivament, com a recurs 3628-2016 i recurs 3865-2016 (Butlletí Oficial de l'Estat núm …

per llegir-ne més

Conservació i eliminació dels documents administratius: els arxius

Nombre de lectures: 0

1. L'arxiu, ara més a prop

La implantació de l’Administració electrònica canvia radicalment la posició dels arxius davant dels procediments administratius. En l’Administració tradicional, que treballava en paper, l’arxiu era el lloc físic on es conservaven els expedients administratius una vegada resolts els procediments –l’anomenat …

per llegir-ne més

Les oficines d'assistència en matèria de registres

Nombre de lectures: 0

1. Administració electrònica sí, però també atenció personal

Amb la decidida intenció d'implantar definitivament l'Administració electrònica, la Llei 39/2015 estableix que cada administració ha de disposar d'un registre electrònic general, en substitució del Registre general que establia la Llei 30/1992 sense exigir que fos electrònic …

per llegir-ne més

El règim dels òrgans col·legiats en la Llei 40/2015 (II)

Nombre de lectures: 0

4.3 Convocatòries i sessions dels òrgans col·legiats

L'article 17 de la Llei 40/2015 regula el funcionament dels òrgans col·legiats, el qual reprodueix les regles clàssiques que contenia anteriorment l'article 26 de la Llei 30/1992 i, a més a més, inclou com a novetat …

per llegir-ne més

Torna a munt