turisme

Novetats en matèria de Seguretat Social

Subsidi de persones majors de 55 anys: còmput de rendes

Nombre de lectures: 0

El Reial decret llei 5/2013, de 15 de març, de mesures per afavorir la continuïtat de la vida laboral dels treballadors de més edat i promoure l'envelliment actiu, va introduir nombroses reformes tant en el sistema de pensions com en altres prestacions públiques de la Seguretat Social. En …

per llegir-ne més

La Llei de pressupostos generals de l’Estat ja és vigent: principals novetats

Nombre de lectures: 0

Després d'una tortuosa tramitació parlamentària, el BOE de 4 de juliol de 2018 ha publicat la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2018. Una llei que es va gestar amb un projecte de llei presentat pel Govern del …

per llegir-ne més

Primera sentència sobre els nous treballs “en plataforma”

Nombre de lectures: 0

Encara que es tracta d'una resolució d'instància i, per tant, objecte de recurs, resulta molt interessant la Sentència núm. 244/2018, del Jutjat núm. 6 de València, d'1 de juny de 2018, perquè és la primera que afronta la complexa qüestió de la qualificació de les relacions …

per llegir-ne més

Projecte de llei de pressupostos generals de l’Estat per a l'any 2018: novetats introduïdes en la tramitació al Congrés dels Diputats

Nombre de lectures: 0

Com ja assenyalàvem en una entrada anterior, el dia 3 d'abril el Govern va presentar a les Corts Generals el Projecte de llei de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2018. La tramitació parlamentària al Congrés dels Diputats ha estat molt intensa i ha focalitzat l …

per llegir-ne més

Actuacions inspectores i Pla estratègic de la Inspecció de Treball i Seguretat Social 2018-2020

Nombre de lectures: 0

El Butlletí Oficial de l'Estat del dia 19 d'abril de 2018 ha publicat la Resolució d'11 d'abril de 2018, de la Subsecretaria, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 6 d'abril de 2018, que aprova el Pla estratègic de la …

per llegir-ne més

Sentències recents sobre accidents de treball: accidents cardiovasculars i ictus

Nombre de lectures: 0

Recentment s'han publicat dues interessants sentències, l'una de la Sala IV del Tribunal Suprem i l'altra de la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia (Màlaga), en les quals es tracten dos assumptes semblants, tots dos relacionats amb la qualificació que, a l'efecte de …

per llegir-ne més

Projecte de llei de pressupostos generals de l’Estat per a l'any 2018: principals aspectes en matèria de Seguretat Social

Nombre de lectures: 0

Recordem que, en finalitzar l'any 2017 sense que fos aprovada la llei de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2018, aquest any s'ha produït la pròrroga de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any …

per llegir-ne més

Aixecament parcial de la suspensió de la Llei de l’Agència Catalana de Protecció Social

Nombre de lectures: 0

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya va publicar el dia 22 de setembre de 2017 la Llei 21/2017, de 20 de setembre, de l'Agència Catalana de Protecció Social (ACPS), en desplegament del que disposa l'Estatut d’autonomia de Catalunya, que estableix els principis rectors que …

per llegir-ne més

Pensions de viduïtat: jurisprudència sobre poligàmia i unions no formalitzades civilment (ritu gitano)

Nombre de lectures: 0

Recentment, el Tribunal Suprem ha dictat dues sentències relacionades amb dos aspectes molt rellevants a l'hora de determinar la condició de beneficiari en les pensions de viduïtat. D'una banda, la Sentència 84/2018, de 24 de gener (Sala Contenciosa Administrativa, secció quarta), tracta la qüestió dels drets prestacionals …

per llegir-ne més

Modificacions en el sistema de remissió electrònica de dades (sistema Red)

Nombre de lectures: 0

El BOE de 6 de març de 2018 publica l'Ordre ESS/214/2018, d'1 de març, per la qual es modifica l'Ordre ESS/484/2013, de 26 de març, per la qual es regula el sistema de remissió electrònica de dades en l'àmbit de la Seguretat …

per llegir-ne més

Torna a munt